Gạch được đặt trực tiếp vào hộp carton. Giữa gạch, có giấy trắng để bảo vệ bề mặt gạch. Hộp được đặt vào palet gỗ. Palet sẽ được đưa vào container. Mỗi container 20 ft có thể được nạp với 20 đến 24 pallet tùy thuộc vào trọng tải tối đa cho phép bởi các công ty vận tải. Sau khi đưa pallet vào container, chúng tôi sử dụng gỗ tròn dài kết nối các pallet khác nhau lại với nhau. Bằng cách này, palet có thể được cố định ở vị trí của chúng, tránh chuyển động trong suốt quá trình vận chuyển lâu dài có thể gây ra thiệt hại cho gạch.

SQUARE:

Size of piece:

  • Inch                : 8 x 8 x 5/8
  • Centimet         : 20 x 20 x1.6

Pieces Per Box : 12 (0.48 sqm)

Box per pallet   : 75 (900 pcs / 36 sqm)

Size of piece:

  • Inch                : 8 x 8 x 5/8
  • Centimet         : 20 x 20 x1.6

HEX:

  • Inch                : 8 x 9 x 5/8
  • Centimet         : 20 x 23 x1.6

Pieces Per Box : 12 (0.453 sqm)

Box per pallet   : 80 (960 pcs / 36 sqm)