Để làm 1 viên gạch bông, phải qua nhiều công đoạn trong đó người thợ cần phải thực sự khéo léo và kiên nhẫn.