Để làm 1 viên gạch bông, trung bình mỗi người thợ cần 5 phút để đúc gạch.