Gạch bông viền góc

Gạch bông viền góc là một loại gạch bông, cũng có thiết kế viên gạch hình vuông như thông thường. Tuy nhiên, họa tiết trên gạch có sự nối liền giữa nhiều viên gạch để tạo thành một đường bo viền. Khi đứng một mình, gạch sẽ không có họa tiết hoàn chỉnh mà cần kết hợp nhiều viên theo bộ. Công dụng của dòng gạch này giúp trang trí một khoảng nhà để tạo sự nổi bật. Có thể dùng để bo viền bên ngoài của gạch bông thường hoặc chỉ sử dụng một mình nó để tạo thành một khoảng trang trí cũng vô cùng ấn tượng.

Category products

Gạch bông viền góc là một loại gạch bông, cũng có thiết kế viên gạch hình vuông như thông thường. Tuy nhiên, họa tiết trên gạch có sự nối liền giữa nhiều viên gạch để tạo thành một đường bo viền. Khi đứng một mình, gạch sẽ không có họa tiết hoàn chỉnh mà cần kết hợp nhiều viên theo bộ. Công dụng của dòng gạch này giúp trang trí một khoảng nhà để tạo sự nổi bật. Có thể dùng để bo viền bên ngoài của gạch bông thường hoặc chỉ sử dụng một mình nó để tạo thành một khoảng trang trí cũng vô cùng ấn tượng.
×