Showroom BongTiles tại Hội An

Các hình ảnh của showroom gạch bông BongTiles tại thành phố cổ Hội An, Quảng Nam. Nơi đây trưng bày các mẫu gạch bông nghệ thuật, gạch bông đá mài, gạch lục giác, gạch bông chèn đồng và gạch gốm từ BongTiles.
×