Raw Coffeeshop ở UK

Quán cafe RAW tại Anh Quốc đã đặt hàng các loại gạch bông từ BongTiles với thiết kế riêng. Sản phẩm gạch bông BongTiles được xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Canada,...
×