Hình dáng sản phẩm

Đây là một số hình dáng và kích thước các loại gạch bông thủ công đã được BongTiles sản xuất. Chúng tôi có niềm đam mê cuồng nhiệt để tạo ra các loại gạch bông có hình dáng và kích cỡ đặc biệt dành cho quý khách hàng.