Tất cả các thẻ của sản phẩm

gạch bông cổ điển 212 gạch bông truyền thống 212 gạch bông thủ công 194 gạch bông giá rẻ 180 gạch bông cao cấp 177 encaustic tiles 95 Encaustic handmade cement tiles 95 gạch gốm thủ công 80 Encaustic handmade cement tile 72 glazed tiles 66 terrazzo tile 58 gạch đá mài 49 gạch đá mài khổ lớn 48 gạch men thủ công 45 gach bông đá mài 42 gạch bông 28 hexagon cement tiles 23 gạch bông đa giác 23 large terrazzo tiles 17 encaustic-handmade-cement-tile 17 glazed 16 handmade ceramic tiles 12 Gạch bông hoa văn đồng 9 handmade-glazed-tiles 9 handmade glazed tile 8 brass tiles 6 gạch bông lục giác 5 B157-1 4 T6.2007.G23 4 gạch mosaic gốm 4 BT110-1 4 concrete sink 4 B202-9 4 handmade ceramictile 4 B159-7 4 terrazzo sink 4 B192-1 4 T6.1000.G2.Y5 3 terrazzo cement tile 3 B124-1 3 BT101-1 3 T6.1000.R5 3 B207-1 3 B169-1 2 T6.1000.G23.Y5.R5.B5 2 BT116-1 2 MS.44 2 B103-2 2 B102-13 2 B204-2 2 B113-3 2 B406-1 2 B305-2 2 B136-3 2 F130.44 2 B179-1 2 B151-1 2 S100.LY06 2 B158-2 2 R15.M3 2 BT106-2 2 T6.2000.C1 2 B202-1 2 B172-3 2 B105-6 2 B155-3 2 BT202-2 2 BT130-3 2 T6.1000.R5.B5 2 B128-2 2 S100.1000 2 B101-9 2 B143-2 2 S100.LY02 2 B107-5 2 T6.1000.S10.D5 2 BT113-3 2 B102-8 2 B102-11 2 B202-5 2 B402-5 2 B303-1 2 B120-3 2 T6.1000.R5.GL 2 B135-5 2 F130.71 2 B175-1 2 B150-2 2 H100.6.6 2 B142-4 2 B171-1 2 R15.1000 2 R200.2.2 2 B101-14 2 ST112 2 BT127-1 2 B160-2 2 B104-3 2 B124-8 2 B201-3 2 B111-3 2 BT130-1 2 B127-1 2 S100.5.4 2 B204-5 2 B140-1 2 S100.4.4 2 BT116-4 2 B155-2 2 T6.1000.G23 2 B197-1 2 BT105-1 2 T6.2000.G5 2 MH.54 2 B102-5 2 B103-15 2 B202-2 2 B110-5 2 B402-3 2 T6.520.G10 2 B135-4 2 F130.63 2 B174-1 2 B149-4 2 H100.6.3 2 B138-3 2 B164-1 2 T6.1000.G23.GL 2 BT123-2 2 B103-9 2 B110-8 2 B205-2 2 B111-1(4) 2 B413-1 2 S100.3.1 2 B208-2 2 B138-2 2 S100.4.3 2 BT116-2 2 B154-1 2 S100.M7 2 B195-1 2 BT102-3 2 BT108-1 2 MH.1 2 T6.1000.S10.Y5.B5 2 BT122-1 2 B309-1 2 B112-3 2 B192-2 2 T6.1001.G10 2 B133-2 2 F130.53 2 B147-1 2 B149-1 2 H100.7.1 2 B135-6 2 B161-1 2 Rec 7.1 2 B165-3 2 T6.1001.P5.P10 2 BT121-1 2 B140-3 2 B103-10 2 B204-3 2 B409-1 2 B122-2 2 B136-5 2 S160.LY10 2 B152-1 2 S100.5.5 2 B158-3 2 B212-2 2 R15.M4 2 BT107-1 2 B101-21 2 T6.1000.G5 2 B198-1 2 B107-2 2 B159-2 2 BT201-1 2 BT130-4 2 B128-3 2 S100.6.6 2 B104-4 2 B148-2 2 S100.LY03 2 B128-4 2 B158-1 2 B128-5 2 B210-1 2 B170-1 2 T6.423.G5 2 BT115-1 2 B103-1 2 B102-12 2 B204-1 2 B109-4 2 B403-1 2 B304-1 2 T6.2007.G2 2 F130.45 2 B178-1 2 B150-3 2 S100.LY05 2 B149-6 2 B172-1 2 R15.22 2 R200.2.5 2 B101-17 2 T6.1000.Y5.D5 2 B172-2 2 B105-5 2 B135-9 2 BT130-2 2 T6.1000.G10.B5 2 B128-1 2 S100.M2 2 B101-5 2 B142-1 2 S100.LY01 2 BT116-5 2 B156-1 2 BT106-1 2 BT112-1 2 MS.1 2 B102-6 2 B102-10 2 B202-3 2 encaustic-handmade-cemen 2 B109-1 2 B402-4 2 B302-1 2 lavabo terrazzo 2 T6.601.P05 2 B135-1 2 F130.22 2 B174-2 2 B150-1 2 S160.LY11 2 B142-3 2 B165-1 2 R15.66 2 R200.4.3 2 B101-11 2 T6.2003.G5 2 BT123-3 2 B104-1 2 B124-7 2 B206-1 2 B111-2 2 B415-1 2 B124-3 2 S100.3.2 2 B139-1 2 S100.6.4 2 BT116-3 2 B155-1 2 S100.M8 2 B196-1 2 BT104-1 2 T6.1001.G5 2 BT108-2 2 MH.44 2 T6.1006.G23.M8.C1 2 BT124-1 2 B110-1 2 B402-1 2 B301-1 2 B135-2 2 F130.M5 2 B149-5 2 B149-2 2 H100.M5 2 B135-7 2 R15.40 2 B165-2 2 BT123-1 2 B159-5 2 B103-5 2 B109-6 2 B204-4 2 B113-4 2 B412-1 2 B123-1 2 B136-6 2 S100.4.5 2 BT101-4 2 B152-2 2 H100.550 2 BT107-2 2 T6.423.G23 2 B101-22 2 T6.2007.B5.CĐ 2 B167-1 2 B304-2 2 B108-1 2 B159-4 2 BT203-2 2 B101-28 2 T6.1000.S10 2 B130-1 2 F130.61 2 B109-5 2 B148-5 2 S100.LY04 2 135-3 2 B159-1 2 R15.20 2 B212-1 2 B121-1 1 picket 1.0 1 R200.6.3 1 B101-20 1 B101-3 1 B109-2 1 B101-7 1 R15.44 1 B159-6 1 T6.601.P10 1 Hex 6.3 1 R200.6.6 1 B102-1 1 gạch terrazzo 1 B103-4 1 R20.7.0 1 B101-4 1 mosaic 1 B121-1(16) 1 B124-2(16) 1 B101-2 1 T6.1001.G23 1 T6.2000.B5 1 B120-1 1 B208-1 1 B102-2 1 terrazzo 1 B101-1 1 T6.2007.G5 1 T6.601.P7.P10 1 picket 3.1 1 B211-1 1 R200.55 1 B101-12 1 Rec 6.3 1

Liên hệ chúng tôi

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng email hoặc gọi chúng tôi
Văn phòng: Công ty TNHH MTV Bong Tiles
60 Quang Trung , Lê Hồng Phong , TP. Quảng Ngãi , Quảng Ngãi Nhà máy: Nhà máy BongTiles
KCN La Hà , La Hà , Tư Nghĩa , Quảng Ngãi
Ms Ly - Phụ trách Kinh doanh
Facebook:Gởi tin nhắn trên FB
Email: sales@bongtiles.com
Điện thoại: +84982936631
SMS | Whatsapp | Wechat | Zalo
×